ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG | eBooks
Cập nhật: 08/07/09

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng các dịch vụ cộng đồng, quí vị hãy đọc kỹ các điều khoản được qui định dưới đây và đảm bảo rằng quí vị đã chấp nhận tuân thủ chúng.

>> Nạp thêm lượt tải tài liệu..
>> Nhận tài liệu bằng email
>> Giải đáp các thắc mắc

Nếu quí vị không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây quí vị hãy ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ trên website này. Thông tin này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

1. Mô tả dịch vụ
Các dịch vụ cộng đồng là các tiện ích bổ sung ngoài các khả năng phục vụ của cộng đồng eBooks, không có ràng buộc nào với eBooks, có thể hoạt động, thay đổi và ngừng phục vụ mà không cần phải thông báo trước. Hầu hết các dịch vụ này đều dùng tới dịch vụ tin nhắn của các nhà cung cấp khác, người dùng sẽ tự tìm hiểu cách sử dụng trên website và thao tác qua máy điện thoại di động.

2. Cước phí dịch vụ
Tất cả các dịch vụ đều có nói rõ mức phí trong nội dung hướng dẫn thao tác, bạn phải có trách nhiệm tìm hiểu kỹ chi phí mỗi dịch vụ mà bạn dùng. Chi phí này sẽ được nhà dịch vụ viễn thông trừ trong tài khoản điện thoại di động. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới việc thanh toán cũng như các vấn đề nảy sinh giữa bạn với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại.

3. Các vấn đề kỹ thuật
Bạn hiểu rằng trong quá trình đáp ứng dịch vụ giữa chúng tôi và bạn có sự phụ thuộc nhất định vào điều kiện kỹ thuật, các hạn chế của các dịch vụ từ các nhà cung cấp trung gian như viễn thông, kết nối internet, các dịch vụ email trong và ngoài nước.. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào trước các vấn đề kỹ thuật nảy sinh khiến cho dịch vụ trên website không đạt được như mong muốn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ cùng chúng tôi khắc phục các vấn đề cho tới khi bạn có được kết quả từ dịch vụ trong điều kiện kỹ thuật cho phép. Thời hạn nhận xử lý các vấn đề đối với mỗi yêu cầu 5 ngày tính từ thời điểm phát sinh giao dịch.

4. Cam kết khi sử dụng dịch vụ
Bạn hiểu rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện, đây không phải là các dịch vụ mua bán, chúng tôi chỉ hỗ trợ về kỹ thuật để bạn có thêm cơ hội tiếp cận tài liệu và bạn cũng đã biết các giới hạn phục vụ trong hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi chỉ gửi cho bạn nguyên trạng những gì mà bạn yêu cầu, việc sử dụng nội dung của chúng như thế nào là thuộc về bạn, bạn phải tự tìm hiểu trên cộng đồng eBooks để có những thông tin về mức độ hữu ích, cách dùng các tài liệu đó theo điều kiện sử dụng của cộng đồng eBooks.

Trang dịch vụ tuân thủ các điều kiện sử dụng của cộng đồng eBooks trong việc đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu bình thường, bạn hiểu việc lạm dụng eBooks là không được phép.