Phần mềm dùng chung..
Firefox Google Toolbar
Trình duyệt Firefox có tích hợp các tiện ích tìm kiếm của Google

Số lần tải về: 15,437
Upload: 01-12-05
Tạo đĩa cứng Gdrive
Phần mềm tạo đĩa cứng ảo bằng hộp thư gmail, bạn có thể sử dụng để chứa ebook và dùng mọi nơi.
gmailfs113.zip
Số lần tải về: 266
Upload: 31-03-09
Thunderbird
Chương trình đọc, gửi email miễn phí rất tốt hiện nay. Thunderbird có thể kết nối vào Gmail và các hệ thống máy chủ thư phổ biến.
Thunderbird Setup 2.0.0.21.exe
Số lần tải về: 251
Upload: 11-04-09
1